Audio
Coaching

Marja Paalman werkte ruim 20 jaar in het voortgezet onderwijs als docente Nederlands en maatschappijleer. Daarnaast heeft zij 15 jaar ervaring op het gebied van Nederlands voor anderstaligen, onder andere als docente NT2 aan een ROC.